Melting Crystal
“Remember me when you do pray, that hope doth lead from day to day." (Anne Boleyn)
ja.....mě........mi/mně....mě........mně.......mnou
.......sebe......si/sobě...se/sebe...sobě......sebou
ty.....tě/tebe...ti/tobě...tě/tebe...tobě......tebou
on,ono.ho/něho...mu/němu...ho/něho...něm.......jím/ním
ona....ji/ní.....jí/ní.....ji/ni.....ní........jí-ní
my.....nás.......nám.......nás.......nás.......námi
vy.....vás.......vám.......vás.......vás.......vámi
oni....jich/nich.jim/nim...je/ně.....jich/nich.jimi/nimi


sám...........sám.........sama........samo
samého........samého......samé........samého
samému........samému......samé........samému
samého/sama...sám.........samou.......samé/samo
samém.........samém.......samé........samém
samým.........samým.......samou.......samým

sami..........samy........samy........sama
samých........samých......samých......samých
samým.........samým.......samým.......samým
samé/samy.....samé/samy...samy/samé...samá/sama
samých........samých......samých......samých
samými........samými......samými......samými


-US, -ES
géni-us..........géni-ové
géni-a...........géni-ů
géni-u/géniovi...géni-ům
géni-a...........géni-e
géni-u/géniovi...géni-ích
géni-em..........géni-i

-ENS
prézen-s.........prézen-t-y
prézen-t-u.......prézen-t-ů
prézen-t-u.......prézen-t-ům
prézen-s.........prézen-t-y
prézen-t-u.......prézen-t-ech
prézen-t-em......prézen-t-y

KÁMEN, DEN, TÝDEN
kámen......kámen-y....(tý )den........(tý )dn-i/(y)/ové
kámen-e/u..kámen-ů....(tý )dn-e.......(tý )dn-ú/i
kámen-u/i..kámen-ům...(tý )dn-i/(u)...(tý )dn-ům
kámen......kámen-y....(tý )den........(tý )dn-i/(y)
kámen-u/i..kámen-ech..(tý )dni/e/(u)..(tý )dn-ech
kámen-em...kámen-y....(tý )dnem.......(tý )dn-y

-ISMUS, CYKLUS, ÚZUS, MODUS, RYTMUS, KOSMOS
kubism-us......mod-us....mod-y
kubism-u.......mod-u.....mod-ů
kubism-u.......mod-u.....mod-ům
kubism-us......mod-us....mod-y
kubism-u.......mod-u.....mod-ech
kubism-em......mod-em....mod-y

OPUS+LUXUS+KORPUS+STATUS+CITRUS+KAKTUS
VIRUS+SINUS+PAPYRUS+GLÓBUS+CIRKUS
opus.....opus-y......glóbus.....glóbus-y
opus-u...opus-ů......glóbus-u...glóbus-ů
opus-u...opus-ům.....glóbus-u...glóbus-ům
opus.....opus-y......glóbus.....glóbus-y
opus-u...opus-ech....glóbus-u...glóbus-ech
opus-em..opus-y......glóbus-em..glóbus-y


-EA
orchide-a.......orchide-y/je
orchide-y/je....orchide-jí
orchide-ji......orchide-ám/jím
orchide-u.......orchide-jy/je
orchide-ji......orchide-ách/jích
orchide-ou/jí...orchide-ami/jemi


-UM, -ON
fór-um.....fór-a
fór-a......fór
fór-u......fórům
fór-um.....fóra
fór-u......fórech
fór-em.....fóry

-EUM, -IUM, -UUM
muze-um...muze-a......gymnázi-um...gymnázi-a
muze-u....muze-í......gymnázi-u....gymnázi-í
muze-u....muze-ím.....gymnázi-u....gymnázi-ím
muze-um...muze-a......gymnázi-um...gymnázi-a
muze-u....muze-ích....gymnázi-u....gymnázi-ích
muze-em...muze-i......gymnázi-em...gymnázi-i

DRAMA, KLIMA, SCHÉMA, TÉMA, PRISMA, DOGMA, DILEMA, PANORÁMA, PLAZMA, REVMA APOD.
téma.......téma-ta
téma-tu....téma-t
téma-tu....téma-tům
téma.......téma-ta
téma-tu....téma-tech
téma-tem...téma-ty
---------------------------------------
oči.....uši.....ruce........nohy
očí.....uší.....rukou.......nohou
očím....uším....rukám.......nohám
oči.....uši.....ruce........nohy
očích...uších...rukou/ách...nohou/ách
očima...ušima...rukama......nohama

peníze
penéz
penezům
peníze
penezích
penezi

kuř-e.........kuř-at-a
kuř-e-te......kuř-at
kuř-e-ti......kuř-at-ům
kuř-e.........kuř-at-a
kuř-e-ti......kuř-at-ech
kuř-e-tem.....kuř-at-y

STUPŇÓVÁNÍ ADVERBIÍ:
1. .1.-> 2. .1.-eji -> 3. nej-.1.-eji
u -> ou (hluboko-hlouběji-nejhlouběji)
k/c -> č (lehce,lehko-lehčeji-nejlehčeji)
-sky -> štěji (lidsky-lidštěji-nejlidštěji)
-cky -> čtěji (sympaticky-sympatičtěji-nejsympatičtěji)

r->ř široko-šíře/šíř-nejšíře/nejšíř
s->š vysoko-výše/výš-nejvýše/nejvýš
z->ž nizko-níže/níž-nejníže/nejníž

1. -ký,-hý,-chý -> -o
2. -ský,-cký,-zký -> -sky,-cky,-zky
3. -> -e/-ě

ROZKAZ. 3pl.
1. nepravidelne.
být-bud´,bud´te...........koupit-kup,kupte
jíst-jez,jezte............mít-měj,mějte
přijít-přijd´,přijd´te...sníst-sněz,snězte
2. jeden konzonant = ...,-te
3. dva konzonanty = -i, -ete/ěte
4. -at, -ají = -ej, ejte

HODINY.
14.00 = dvě hodiny.
14.15 = čtvrt na tři
14.30 = půl třetí
14.45 = tři čtvrtě na tři.

ČISLOVKY.
Kolikerý?
jedny, dvoje, troje
čtvery, patery
6+ - -ery

dva,dvě (oba)...tři,čtyři..........pět
dvou............tři/ech,čtyř/ech...pěti
dvěma...........třem/čtyřem........pěti
dva,dvě.........tři,čtyři..........pět
dvou............třech,čtyřech......pěti
dvěma...........třemi,čtyřmi.......pěti


TVOŘENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN SLOVESNÝCH
1. ÚČEL........2.AKTIVNÍ........3.PASIVNÍ
psát
psal-cí píšou-ící psán-+ý/á/é
psací píšící psaný

balit - balící - balící - balený
prat - prací - peroucí- praný
mýt - mycí - myjící - mytý


SLOŽENÝ PASIVUM
-al - án
-oval - ován
-il - en/it z-ž,t-c,st-št
-yl - yt
запись создана: 27.04.2012 в 00:03

@темы: Solution